Årets gladnyhet, etablering av eget selskap

Årets gladnyhet, etablering av eget selskap

Publisert av Anne Lise Sandnes den 14.11.21.

Årets gladsak, etablering av eget selskap!

                                                                                                                     

  • 11.september -20 lanserte vi vårt eget varemerke for produkter av gammalnorskspælsau.
  • 6.november -21 vedtok det ekstraordinære årsmøtet at det etableres et As heleid av Landslaget. Grunntanken er at det skal gagne medlemmene og at vi skal nyttiggjøre ulla.

Bakgrunn:

Prosjekt «Ull fra gammalnorsk spælsau, fra råvare til produkt» har vist at det er fullt
mulig å foredle ull av rasen til salgbar vare i større volum. Prosjekt del 1 resulterer i produkter som skal omsettes, og det vil komme betydelige mengder i fortsettelsen av prosjekt del 2. Hvis prosjektets målsetning om kontinuitet skal lykkes, må det dannes et omsetningsledd.

Konklusjon etter prosjekt del 1, er at dette eierskapet bør tilhøre Landslaget, og dermed eiet av medlemmene.

Landslaget som en forening egner seg ikke for kjøp og salg, og skal ifølge

vedtektene heller ikke gjøre det.

Styret ønsket fullmakt til å stifte et selskap.

 

 Vedtak:

Styret fikk fullmakt av et enstemmig årsmøte til å danne et AS, utforme vedtekter og stifte selskapet innen 01.01.2022 ut fra disse kriteriene:

Selskapets virksomhet er å produsere og omsette varer relatert til rasen gammalnorsk spælsau (gns). Formålet med selskapet er å arbeide med verdiutvikling og prosjekter som er tilknyttet rasen GNS som gagner medlemmene.

 

Det er tidlig i prosessen enda, og mer informasjon kommer i medlemsbladet og etter hvert som det skrider fram.