Årsmøte 2021 avlyses

Publisert av Tor Olav Stuve Blekenberg den 04.02.21.

 

På grunn av den pågående koronasituasjonen har styret måttet ta den tunge, men riktige beslutningen om å avlyse årsmøtet til Landslaget 2021. Hele møtet, med jubileumsmarkering utsettes til 2022, på Lillehammer.

Styret har sagt seg villig til å sitte ett år til. Valgnemnda har vært involvert, og har kontaktet styre og varamedlemmer. Varigheten av styremedlemmenes verv vil vedtas på styremøte i februar, og vil gjøres kjent i neste medlemsblad. 

 Saksdokumenter som årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan vil ferdigstilles innen 1.april og vil være tilgjengelig for medlemmene ved henvendelse til styret. Dette kan gjøres til vår epostadresse: gammalnorskspelsau@gmail.com. 

Dokumentene legges fram til godkjenning på årsmøtet 2022.

Det vil være opp til de enkelte fylkeslag å avholde sine respektive årsmøter fysisk eller digitalt.

Hilsen Styre