Gjerding

Gjerding

Publisert av Anne Lise Sandnes den 06.01.19.

Hjemmesiden til NSG har mye informasjon om gjerding (under "Beitebruk").


Her ligger det ute arbeidstegninger på bl.a. vanlig sauegjerde, porter, sanke-kve, og gjerdeklyv. 


Gå inn på:

//www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html