Livdyrpriser

Livdyrpriser

Publisert av Anne Lise Sandnes den 07.08.19. Oppdatert 16.09.22.

VEILEDENDE LIVDYRPRISER 2022

Prisene gjelder rasegodkjente dyr (låst rasekode i Sauekontrollen).

Prisene ble oppdatert 16.09.2022, etter publisering av NSGs oppdaterte veiledende livdyrpriser for 2022

 

·       Søyelam ca 40 kg (i god utvikling og som kan pares samme høst): 2 900,-    

·       Voksen søye/gimre: 3 000,-

·       Kåra værlam, grunnpris: 3 600,-

tillegg for hvert poeng over 34: 50 kr

tillegg for seminavkom: 200 kr

·       Ukåra værlam: 3 000,-

·       Voksen vær kåra: 4 000,-

·       Værer som Landslaget plukker ut til semin, og som blir seminvær: følger satser fra NSG (8700,- i 2021)

Prisene er eksl MVA.

Dette er veiledende priser som forutsetter låst rasekode samt at lammene er i god vekst og har bra helsestatus.

Typer dyr som ikke er tatt med i listen over, avtales i hvert enkelt tilfelle mellom kjøper og selger. 

 

-Husk at alle livdyr uansett, alltid, skal ha stamtavle, god vekst og godt rasepreg.