Rasegodkjenning 2022

 

Kriterier for rasegodkjenning 2022

Generelle:

 1. Søknad sendes styret før 1.april

 2. Søknad må innvilges før videre kontakt og planlegging

 3. Sauekontrollen skal være ajourført

 4. Stamtavler skal være registrert

 5. Sauene skal være 100% raserene, det tillates ingen innblanding av andre raser

 6. 48 timers avmeldingsfrist, ellers påløper kostnader som laget blir belastet, for eksempel flybilletter.

 

 1. Ordinær rasegodkjenning

Definisjon: dyr som tidligere ikke er vurdert av følgende årsaker: innkjøpte dyr uten rasegodkjenning, ikke-rasegodkjente dyr hos nye medlemmer, rest av dyr fra foregående besøk, 

 • Landslaget sørger for organisering og rasegodkjennere

 • Reelle utgifter dekkes av eier:

 • Reisekostnader: km godtgjørelse etter statens satser/leiebil/fly ut fra rimeligste og mest hensiktsmessige alternativ

 • Kr 50 per time på reise

 • Kr 200 per time for rasegodkjenning

 • Kr 200 for administrering før og etter besøket

 

 1. Dyr som er vurdert som genetisk viktige for populasjonen (av styret)

Definisjon: dyr som vurderes som genetisk viktig for populasjonen, området eller eier ved at avlsmaterialet er lite eller ikke kjent fra før. Tilfører populasjonen nye gener som er ønsket.

 • Landslaget sørger for organisering og rasegodkjennere

 • Egenandel:

 • 0-10 dyr: 2000 kr

 • 11-50 dyr: 3000 kr

 • 51-100 dyr: 3500 kr

 • Over 100 dyr: 4500 kr

 • Ekstra reiseutgifter kan måtte forekomme

 

Søknad sendes styret: gammalnorskspelsau@gmail.com