Velkommen til hjemmesiden vår!

Koronavirus og Gammalnorsk spælsau

Koronavirus og Gammalnorsk spælsau

Samfunnet vårt står no overfor ei stor utfordring. Varigheit og omfang av situasjonen me no ser som følgjer av koronapandemien er vanskeleg å sjå føre seg. For oss som driv med sau kan ikkje kvardagen og arbeidet stoppe opp. Dyra må ha mat og stell som før. Lamming er nært føreståande for mange av oss, og fleire er no bekymra for å bli sjuke i den perioden av året som er travlast og som krev mykje av oss. Kva kan ein gjere for å gå best mogleg forberedt inn i den kommande tida? Her kjem ei lita oppsummering av informasjon som kan vera aktuelt for oss som driv med sau i tida som kjem.

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.