Rasestandard Gammalnorsk spælsau      

 

Ø Gammalnorsk spælsau innehar egenskaper som godt morsinstinkt, lette lamminger, god melkeevne, godt utviklet flokkinstinkt, hardførhet og at rasen er lettbeint og kjapp. Disse egenskapene bør ivaretas på lik linje med eksteriør.

 

Ø  Den norske populasjonen av Gammalnorsk spælsau har i utgangspunktet et genetisk mangfold som ønskes ivaretatt. Innslag av andre saueraser skal ikke forekomme i rasen.

Ø  Kropp: Både høye og lave, kompakte eller langstrakte dyr godtas. Felles er at ryggen har en strak overlinje.

Ø  Rasen er fra gammelt av en lett sauerase, det vil si at sauene skal være mindre i vekt enn de moderne sauerasene.

Ø  Bena skal være rettstilte, ikke for grove med korte, strake koder.

Ø  Både værer og søyer kan være horna eller kolla.

På væren skal det være tydelig vridning på hornene ved hornfestet, hornspissene skal peke utover og det skal være god bredde mellom spissene. Selve hornet skal ha en tydelig trekantet form spesielt på værene og ha en slik fasong at det ikke går inn i kjeven eller hodet. De skal ikke være deformerte eller dårlige på annen måte.

Ø  Sauene skal ha kort hale (spæl) som ikke bør være over 13 cm målt fra halefestet (helst uten ullhår), maks 15cm.

Ø  De skal ha kronelokk, små ører og våkent blikk.

Ø  Alle varianter i dyrenes farge (svart, blått, brunt, lys brunt, hvitt, hvite avtegn i hode og på kroppen) ønskes ivaretatt i populasjonen. Sjeldne og gamle fargemønster som grelet og viltfarge bør bevares.

Ø  Det må være tydelig forskjell mellom bunnull og dekkull. Bunnulla skal være ca en tredjedel så lang som dekkulla. Lengden av ulla skal være minst 17 cm over krysset og ellers over 20 cm. Ulla skal ha god glans og ikke være filta. Bunnulla skal ikke ha spenst.