Velkommen til hjemmesiden vår!

Ullinnsamling høsten 2020

Ullinnsamling høsten 2020

Høsten er her, klipping er allerede i gang for noen, og står snart for tur hos andre. I forbindelse med ullprosjektet, ønsker vi også i år å samle inn ull fra våre medlemmer, slik at vi kan ha nok ull for videreforedling. Dette gjelder kun ull i fra gammalnorsk spælsau som er rasegodkjent.

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.