Innsamling av vrakull/C2S 2023/2024

Publisert av Ann Kristin Bakken den 10.08.23.

Prosjekt «Logistikk og nyttiggjøring av vrakull fra Gammalnorsk spælsau»

 

Vi er nå i gang med ett nytt prosjekt som skal ta for seg innsamlingsordingen i forbindelse med vrakull (buk/lår etc)/C2S som skal omgjøres til gjødselpellets.

Prosjektet har fått midler fra Landbruksdirektoratet, er eid av LGNS, har ansatt 2 prosjektmedarbeidere og en prosjektleder og samarbeider tett med KraftUll. Evaluering og sluttrapport er satt til desember 2024.

Kort om prosjektet så skal det kartlegge aktuelle innsamlingsordninger, det vil si finne ut hvem som ønsker å levere (hvor og hvor mye), finne aktuelle innsamlingspunkter (enkelt for både bonde og transportør) og finne aktuelle transportører (innleid, egen etc). Kostnader for både transport og annen logistikk (for eksempel lager/oppbevaring av ullsekker) skal på plass, og etter endt prosjektperiode skal det være etablert en vareflyt som sørger for normal sesongdrift for innsamling av C2S ull.

Målet med dette prosjektet er å finne en innsamlingsordning om fungerer, den skal kartlegges og prøves ut, bonden/produsentene skal få mulighet til å levere direkte til oss og dermed få noe betalt for C2S ulla også, og KraftUll får råvare til sin produksjon av gjødselpellets.

Hovedmålet er å nyttiggjøre vrakull som en ressurs som gjødselpellets, den vil være klimavennlig samt skape næringsutvikling.

For å komme i gang med prosjektet trenger vi tilbakemelding fra våre medlemmer i LGNS. Vi ønsker å vite om DU vil levere C2S ull til oss, det kan være buk/lår, vårull (som ikke går til garn) og helårsull. Ulla må pakkes i papirsekk og merkes med navn, tlfnr og antall sekker.

 

 

Ønsker du å levere C2S ull så trenger vi svar på følgende:

Navn:

Adresse:

Antall sekker C2S:

Når ønsker du at ulla blir hentet (vår, høst, vinter):

 

Opplysningene sendes til post@kraftull.no, innen 1 september 2023

 

 

Med vennlig hilsen

Ann Kristin Bakken

Prosjektleder