Rasegodkjennning 2020

Rasegodkjennning 2020

Publisert av Anne Lise Sandnes den 17.02.20.

Rasegodkjenning 2020

2019 var siste året med ordinær rasegodkjenning. Det vil fortsatt være mulig å be om rasegodkjenning under visse forutsetninger:

 • Søknad sendes styret før 1.april
 • Sauekontrollen er ajourført
 • Stamtavler er registrert
 • 100% raserene
 • Viktig for videre avl for eier eller område i landet
 • Genetisk viktig for populasjonen

Søknad sendes styret: gammalnorskspelsau@gmail.com

Egenandel:

 • 0-10 dyr: 2000 kr
 • 11-50 dyr: 3000 kr
 • 51-100 dyr: 3500 kr
 • Over 100 dyr: 4500 kr
 • Ekstra reiseutgifter kan måtte forekomme
 • 48 timers avmeldingsfrist, etter det 50% av egenandelen (gjelder ikke uforutsette hendelser, akutt sykdom ol)