Avlsplan for Gammalnorsk spælsau

 

Rasestandarden til Gammalnorsk spælsau skal være førende og ligge til grunn.

Rasestandard Gammalnorsk spælsau:     

Ø  Gammalnorsk spælsau innehar egenskaper som godt morsinstinkt, lette lamminger, god melkeevne, godt utviklet flokkinstinkt, hardførhet og at rasen er lettbeint og kjapp. Disse egenskapene bør ivaretas på lik linje med eksteriør


Ø  Den norske populasjonen av Gammalnorsk spælsau har i utgangspunktet et genetisk mangfold som ønskes ivaretatt. Innslag av andre saueraser skal ikke forekomme i rasen.

Ø  Kropp: Både høye og lave, kompakte eller langstrakte dyr godtas. Felles er at ryggen har en strak overlinje.

Ø  Rasen er fra gammelt av en lett sauerase, det vil si at sauene skal være mindre i vekt enn de moderne sauerasene.

Ø  Bena skal være rettstilte, ikke for grove med korte, strake koder.

Ø  Både værer og søyer kan være horna eller kolla.

På væren skal det være tydelig vridning på hornene ved hornfestet, hornspissene skal peke utover og det skal være god bredde mellom spissene. Selve hornet skal ha en tydelig trekantet form spesielt på værene og ha en slik fasong at det ikke går inn i kjeven eller hodet. De skal ikke være deformerte eller dårlige på annen måte.

Ø  Sauene skal ha kort hale (spæl) som ikke bør være over 13 cm målt fra halefestet (helst uten ullhår), maks 15cm.

Ø  De skal ha kronelokk, små ører og våkent blikk.

Ø  Alle varianter i dyrenes farge (svart, blått, brunt, lys brunt, hvitt, hvite avtegn i hode og på kroppen) ønskes ivaretatt i populasjonen. Sjeldne og gamle fargemønster som grelet og viltfarge bør bevares.

Ø  Det må være tydelig forskjell mellom bunnull og dekkull. Bunnulla skal være ca en tredjedel så lang som dekkulla. Lengden av ulla skal være minst 17 cm over krysset og ellers over 20 cm. Ulla skal ha god glans og ikke være filta. Bunnulla skal ikke ha spenst.

 

Avlsmål

Ø  Målet for avlsarbeidet er:

  • Ivareta særpreget og mangfoldet i rasen som er beskrevet i rasestandarden.
  • Avle fram dyr med egenskaper som beskrevet i

rasestandarden.

  • Avle fram en sunn og funksjonsdyktig sau i tråd med god dyrevelferd.
  •  

Avlstiltak

Ø  I avlsarbeidet for rasen benyttes Sauekontrollen som det offisielle kontrollsystemet, og det er ønskelig at flest mulig er registrert i Sauekontrollen.

Ø  Flest mulig besetninger skal ha låste rasekoder.

Ø  Kåring av værlam.

Ø  Inntak av seminværer i samarbeid med Norsk Sau og Geit og

Norsk genressurssenter. Både horna og kolla værer skal tas inn til semin, hver fjerde seminvær skal være kolla[1] helst fra rene kolla linjer, i hvert fall foreldre.

Ø  Seminværer bør være kåret eller ha stor genetisk verdi.

Ø  Relevante egenskaper for rasens utvikling skal registreres og tas hensyn til i avlen.

Ø  For å hindre problem med innavlsøkning i populasjonen:

·       bruke seminværer og flest mulig hanndyr i avl og unngå avlsmatadorer

·       unngå nære slektskapsparinger

·       ta i bruk innavlsberegningsprogram gjennom for eksempel Sauekontrollen

·       unngå nært slektskap på nye seminværer

 

Ø  Dyr med følgende arvelige defekter bør man være oppmerksom på og unngå i avlen:

·       Færre enn to testikler

·       Dårlige horn

·       Dårlig ull/utypisk ull

·       Marispener

·       Dyr som avviker fra rasestandard

·       Dårlige morsegenskaper og fødselsvansker

·       Innrullede øyelokk

 

 

Landslaget for gammalnorsk spælsau

Oppdal, 8. februar 2014

 [1] I henhold til vedtak på årsmøte og påfølgende styremøte 2011.   Landslaget for gammalnorsk spælsau, Oppdal 08.02.14[1] I henhold til vedtak på årsmøte og påfølgende styremøte 2011.