Landslaget for gammalnorsk spælsau ble stiftet i 2001. Rasen var da nesten var utryddet, det var ca 500 mordyr. Det ble igangsatt et omfattende kartleggings- og bevaringsarbeid i samarbeid med Landbruksmuseet og Genressursutvalget for husdyr. 

Arbeidet har vært svært vellykket, i 2024 er det ca 18 000 rasegodkjente GNS registrert i Sauekontrollen.


Formålet for laget er å fremme og ivareta rasens eksistens, arbeide for å bevare og utvikle det rasetypiske, ha oversikt over populasjonen og danne nettverk mellom eiere av rasen. 

Landslaget har i 2024 over 500 medlemmer, og de er representert fra nesten hele landet. Det er fire fylkeslag: Agder, Akershus og Oslo, Hordaland og Vestfold. Landslaget for Gammalnorsk spælsau er for alle som har eller er interessert i sauerasen.