Landslaget ble stiftet i 2001. Rasen var da nesten var utryddet, det var ca 500 mordyr. Det ble satt i gang et omfattende kartleggings- og bevaringsarbeid i samarbeid med Landbruksmuseet og Genressursutvalget for husdyr. 


Formålet for laget er å fremme og ivareta rasens eksistens, arbeide for å bevare og utvikle det rasetypiske, ha oversikt over populasjonen og danne nettverk mellom eiere av rasen. 

Landslaget har i 2019 over 500 medlemmer, og de er representert fra nesten hele landet. Det er fem fylkeslag, Akershus og Oslo, Vestfold, Hordaland, Agder og Hedmark. Landslaget for Gammalnorsk spælsau er for alle som har eller er interessert i sauerasen.