Tor Olav Stuve Blekenberg style=

Tor Olav Stuve Blekenberg

Leder
Åse Mari Lislegård style=

Åse Mari Lislegård

Sekretær
Arnar Buseth style=

Arnar Buseth

Kasserer
Christine Stang style=

Christine Stang

Styremedlem
Inger Kristin style=

Inger Kristin

Styremedlem