Anne Lise Sandnes style=

Anne Lise Sandnes

Leder
Tor Olav Stuve Blekenberg style=

Tor Olav Stuve Blekenberg

Nestleder
Preben Fossaas style=

Preben Fossaas

Nestleder
Kari Hånsnar style=

Kari Hånsnar

Sekretær
Arnar Buseth style=

Arnar Buseth

Kasserer
Ann Kristin Bakken style=

Ann Kristin Bakken

Styremedlem
Marie Viken style=

Marie Viken

Styremedlem