ÅRSMØTE 2022

ÅRSMØTE 2022

Publisert av Anne Lise Sandnes den 17.01.22. Oppdatert 27.03.22.

Takk for sist til dere som var på årsmøtet!

Årsmøtedokumenter blir å finne i medlemsbladet som kommer ut i løpet av april. Nytt styre ble: 

Anne Lise L. Sandnes, leder

Tor Olav Blekenberg, nestleder

Arnar Buseth, kasserer

Kari Hånsnar, sekretær/redaktør medlemsblad

Ann Kristin Bakken, medlemsansvarlig

 

hilsen styret