Livdyrpriser

Livdyrpriser

Publisert av Anne Lise Sandnes den 07.08.19. Oppdatert 30.08.23.

VEILEDENDE LIVDYRPRISER 2023

 

Prisene gjelder rasegodkjente dyr (låst rasekode i Sauekontrollen).

Prisene er oppdatert 30.08.2023 og følger NSGs oppdaterte veiledende livdyrpriser for 2023

 

·       Søyelam ca 40 kg (i god utvikling og som kan pares samme høst): 3 100,-    

·       Voksen søye/gimre: 3 200,-

·       Kåra værlam, grunnpris: 4 000,-

tillegg for hvert poeng over 34: 50 kr

tillegg for seminavkom: 200 kr

·       Voksen vær kåra: fra 4 000,-

·       Værer som Landslaget plukker ut til semin, og som blir seminvær: 10 000 kr (NSG).

Prisene er eksl MVA.

 

Dette er veiledende priser som forutsetter: låst rasekode, innenfor rasestandarden, lammene er i god vekst og har bra helsestatus. 

Typer dyr som ikke er tatt med i listen over, avtales i hvert enkelt tilfelle mellom kjøper og selger. 

 

Sjekk at dyret faktisk har låst rasekode (rasegodkjent)!