Meldeplikt døde dyr

Meldeplikt døde dyr

Publisert av Anne Lise Sandnes den 03.01.19. Oppdatert 06.01.19.

Ifølge regelverket "hold av småfe" skal det alltid meldes fra til Mattilsynet når det dør en sau som er eldre enn 18 måneder. Dette er en del av mattilsynets overvåkningsprogram for skrapesjuke i hele landet. Det er påbudt og gratis å melde fra. Dette gjøres meget enkelt på mattilsynets hjemmesider:  //www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/?

 

Etter levert melding får du tilbakemelding fra Mattilsynet om at du har gjort alt rett! Det kommer så en kontrollør på besøk som tar en hjerneprøve av det døde dyret. Dyret bør ligge i skyggen, ha øremerket inntakt, og ikke være for skittent av jord rundt hodet. Mer informasjon finner du på mattilsynets hjemmeside. I tillegg til å reise rundt å ta prøver, tar de også prøver på slakteriene. 

Det er viktig å være med i overvåkningsprogrammet! Dette vektlegges bl.a ved evt. søknad om kjøp/salg av livdyr. Og ikke minst hvis det søkes om livdyr over fylkesgrenser!

 

Levering av døde dyr 

Norsk protein, eller ofte kalt "kadaverbilen" henter døde dyr gratis. Hendelsen må være meldt til Mattilsynet. Du vil få spørsmål om hvilket slakteri du er tilknyttet. Grei ordning. Se mer info: //www.norskprotein.no/innsamlingsordning.aspx