Rasegodkjennning 2022

Rasegodkjennning 2022

Publisert av Anne Lise Sandnes den 17.02.20. Oppdatert 27.03.22.

Rasegodkjenning 2022

Høsten -21 hadde vi økende forespørsel etter rasegodkjenning. 2019 ar siste året med ordinær rasegodkjenning, i 2021 var det mulig å be om rasegodkjenning under visse forutsetninger.

Etter 2019 har ikke Landslaget for gammalnorsk spælsau fått noen form for støtte for å utføre rasegodkjenning, og kostnader utover egenandelen til saueeier er dekket av laget. For å fortsatt kunne tilby rasegodkjenning på en økonomisk forsvarlig måte har vi nå satt sammen nye retningslinjer for rasegodkjenning. Både når det gjelder kriterier som må oppfylles, og kostnader. Disse følger under:

 Kriterier for rasegodkjenning 2022

 Generelle:

 Søknad sendes styret før 1.juni

 1. Søknad må innvilges før videre kontakt og planlegging

 2. Sauekontrollen skal være ajourført

 3. Stamtavler skal være registrert

 4. Sauene skal være 100% raserene, det tillates ingen innblanding av andre raser

 5. 48 timers avmeldingsfrist, ellers påløper kostnader som laget blir belastet, for eksempel flybilletter.

 1. Ordinær rasegodkjenning

Definisjon: dyr som tidligere ikke er vurdert av følgende årsaker: innkjøpte dyr uten rasegodkjenning, ikke-rasegodkjente dyr hos nye medlemmer, rest av dyr fra foregående besøk, 

 • Landslaget sørger for organisering og rasegodkjennere

 • Reelle utgifter dekkes av eier:

 • Reisekostnader: km godtgjørelse etter statens satser/leiebil/fly ut fra rimeligste og mest hensiktsmessige alternativ

 • Kr 200 per time på reise

 • Kr 200 per time for rasegodkjenning

 • Kr 200 for administrering før og etter besøket

 1. Dyr som er vurdert som genetisk viktige for populasjonen (av styret)

Definisjon: dyr som vurderes som genetisk viktig for populasjonen, området eller eier ved at avlsmaterialet er lite eller ikke kjent fra før. Tilfører populasjonen nye gener som er ønsket.

 • Landslaget sørger for organisering og rasegodkjennere

 • Egenandel:

 • 0-10 dyr: 2000 kr

 • 11-50 dyr: 3000 kr

 • 51-100 dyr: 3500 kr

 • Over 100 dyr: 4500 kr

 • Ekstra reiseutgifter kan måtte forekomme

 

 Søknad sendes styret: gammalnorskspelsau@gmail.com

Praktisk informasjon (gjelder etter innvilget søknad) 

 • Krav om medlemskap i Sauekontrollen hvor den låste rasekoden registreres.
 • Pris, se egen liste, oppdateres hvert år.
 • De som ikke er medlem i Landslaget må betale 2000 kr i tillegg til prisene for medlemmer.
 • Sauene må være samlet så vi får tak i alle dyrene en etter en.
 • Sauene skal være rene og tørre i ulla.
 • Sauene skal være med høstull, evt. helårsull etter avtale.
 • Det skal være tilgang til godt arbeidslys.
 • Eieren skal informere om evt. kjente krysninger.
 • Sauekontrollen må være oppdatert.
 • Besetningen skal helst være sykdomsfri. Ved eventuell sykdom er det viktig at dette blir opplyst i god tid på forhånd med tanke på mulig smitteoverføring mellom besetninger som følge av rasegodkjenningsaktiviteten. Rasegodkjenner har selv ansvar for å iverksette nødvendige personlige smittevern tiltak for å unngå videre spredning til egen og/eller andres besetninger.
  Eventuell sykdom som faller inn under Mattilsynet sine rapporteringskriterier skal loggføres på rasegodkjenningsskjema for sporbarhet.
 • Til grunn for godkjenningen skal minst ett av følgende to kriterier oppfylles:
 • a)     Stamtavle minst to ledd tilbake
 • b)    Rasestandard oppfylt

Etter rasegodkjenning:

 • Resultatene etter bedømmingen legges inn i Sauekontrollen av Landslaget.
 • Det er svært viktig at besetningseier selv sjekker at opplysningene stemmer i etterkant. Feilregistreringer kan oppstå og det er viktig at dette blir fanget opp så tidlig som mulig. Går det et år eller to før man oppdager at noe har blitt registrert feil kan dette føre til mye "detektivarbeid" og unødig bruk av tid og ressurser.