Seminværer 2024

Seminværer 2024

Seminkandidater 2024 søkes

NSG og Landslaget for gammalnorsk spælsau søker seminkandidater for 2024.

Har du, eller kjenner du til en potensiell kandidat for semin? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Er du nysgjerrig eller usikker på om du har en aktuell kandidat, så ring eller send oss gjerne en e-post (kontaktinfo nederst)

LGNS ser etter:

  • Værer som representerer rasen godt, med gode avlsmessige egenskaper.
  • Genetisk interessante værer (som har lite slektskap til tidligere seminværer).
  • Væren må være rasegodkjent, og helst kåra.
  • Eier av væren må ha lyst til å selge.
  • Vær med gode fenotypiske og genetiske egenskap bidrar til godt salg. Dess bedre salg, dess flere værer vil vi kunne få inn til semin videre.

Nsg stiller følgende krav til seminværer:

  • Væren kan ikke ha vært i mer enn 2 besetninger, fødebesetningen og eventuelt ny oppstallingsbesetning.

·        Er væren ikke gentestet, må dette bli gjort senest 1. mai, for at prøveresultatet skal foreligge i god tid før inntak.

o   NSG NSG kontakter eier av seminværkandidater som ikke er gentestet.

o   Eieren tar prøven med et GS-merke i øret.

o   NSG dekker kostnadene ved gentestingen.

·        Værer som skal inn i semin skal mæditestes i starten av august. NSG tar direkte kontakt med eieren om dette.

·        NSGs satser for en seminvær.

o   I 2023 var det 10 000 kr + mva. (Grunnpris 5 000 kr og seminværtillegg 5 000 kr). Gå ut fra samme beløp for 2024.

o   Eieren av væren må betale veterinærkostnadene knyttet til å ta mæditest av væren. Kompensasjonen for dette er inkludert i seminværtillegget.

     Kontakt oss på:

     Epost: gammalnorskspelsau@gmail.com

     Eller: 

     Arnar Buseth, mobil: 95102055

 

     Tor Olav Blekenberg, mobil: 90549806