Velkommen

Velkommen

Publisert av Anne Lise Sandnes den 06.01.19. Oppdatert 27.05.24.

På hjemmesiden vår finner du nyttig informasjon om rasen og laget.
Hvis du ønsker å bli medlem går du inn på Kontakt oss, bli medlem og registrerer deg. Medlemskontingenten er 550 kr/år.

Det er viktig at du melder fra til oss ved adresseendring og/eller ny e-postadresse.


Ellers hører vi gjerne fra deg hvis det er noe du lurer på.