Rasegodkjenning 

 Se informasjon i egen artikkel. Alle må søke styret om Rasegodkjenning på gammalnorskspelsau@gmail.com.


Praktisk informasjon (gjelder etter innvilget søknad) 

 • Krav om medlemskap i Sauekontrollen da det er der låst rasekode gis.
 • Pris, se egen liste, oppdateres hvert år.
 • De som ikke er medlem i Landslaget må betale 2000 kr i tillegg til prisene for medlemmer.
 • Sauene må være samlet så vi får tak i alle dyrene en etter en.
 • Sauene skal være rene og tørre i ulla.
 • Sauene skal være med høstull, evt. helårsull etter avtale.
 • Det skal være tilgang til godt arbeidslys.
 • Eieren skal informere om evt. kjente krysninger.
 • Sauekontrollen må være oppdatert.
 • Besetningen skal helst være sykdomsfri. Ved eventuell sykdom er det viktig at dette blir opplyst i god tid på forhånd med tanke på mulig smitteoverføring mellom besetninger som følge av rasegodkjenningsaktiviteten. Rasegodkjenner har selv ansvar for å iverksette nødvendige personlige smittevern tiltak for å unngå videre spredning til egen og/eller andres besetninger.
  Eventuell sykdom som faller inn under Mattilsynet sine rapporteringskriterier skal loggføres på rasegodkjenningsskjema for sporbarhet.
 • Til grunn for godkjenningen skal minst ett av følgende to kriterier oppfylles:
 • a)     Stamtavle minst to ledd tilbake
 • b)    Rasestandard oppfylt

Rasegodkjenner skal gi:

 • Informasjon om pris
 • Informasjon om at egenandelen må være betalt før det blir registrert i Sauekontrollen
 • Informasjon om at hvis nye dyr kommer til (værer og søyer) må disse rasegodkjennes.
 • Både mor og far må være rasegodkjent før lamming for at avkommet automatisk skal bli godkjent i Sauekontrollen.

Etter rasegodkjenning:

 • Resultatene etter bedømmingen legges inn i Sauekontrollen av Landslaget.
 • Det er svært viktig at besetningseier selv sjekker at opplysningene stemmer i etterkant. Feilregistreringer kan oppstå og det er viktig at dette blir fanget opp så tidlig som mulig. Går det et år eller to før man oppdager at noe har blitt registrert feil kan dette føre til mye "detektivarbeid" og unødig bruk av tid og ressurser.  

 

Egenandel 

0-10 dyr: 2.000 kr

11-50 dyr: 3.000 kr

51-100 dyr: 3.500 kr

Over 100 dyr: 4.500 kr

 

Ekstra reiseutgifter kan måtte forekomme

Bomtur eller avmelding senere enn 48 timer før avtale faktureres med 50% av egenandelen. Dette går til dekking av utgifter i forbindelse med besøk.

 Prisene forutsetter medlemskap i Landslaget. For ikke-medlemmer er satsene som over med 2000 kr i tillegg pr oppmøte. 

 

Kontaktperson Rasegodkjenning
Påmelding: Grete Ruden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson Rasegodkjenning
 Påmelding: Grete Ruden