Rasegodkjenning 

 Se informasjon i egen artikkel. Alle må søke styret om Rasegodkjenning på gammalnorskspelsau@gmail.com.


Kriterier for rasegodkjenning 2022

Generelle:

 1. Søknad sendes styret før 1.april

 2. Søknad må innvilges før videre kontakt og planlegging

 3. Sauekontrollen skal være ajourført

 4. Stamtavler skal være registrert

 5. Sauene skal være 100% raserene, det tillates ingen innblanding av andre raser

 6. 48 timers avmeldingsfrist, ellers påløper kostnader som laget blir belastet, for eksempel flybilletter.

 

 1. Ordinær rasegodkjenning

Definisjon: dyr som tidligere ikke er vurdert av følgende årsaker: innkjøpte dyr uten rasegodkjenning, ikke-rasegodkjente dyr hos nye medlemmer, rest av dyr fra foregående besøk, 

 • Landslaget sørger for organisering og rasegodkjennere

 • Reelle utgifter dekkes av eier:

 • Reisekostnader: km godtgjørelse etter statens satser/leiebil/fly ut fra rimeligste og mest hensiktsmessige alternativ

 • Kr 50 per time på reise

 • Kr 200 per time for rasegodkjenning

 • Kr 200 for administrering før og etter besøket

 

 1. Dyr som er vurdert som genetisk viktige for populasjonen (av styret)

Definisjon: dyr som vurderes som genetisk viktig for populasjonen, området eller eier ved at avlsmaterialet er lite eller ikke kjent fra før. Tilfører populasjonen nye gener som er ønsket.

 • Landslaget sørger for organisering og rasegodkjennere

 • Egenandel:

 • 0-10 dyr: 2000 kr

 • 11-50 dyr: 3000 kr

 • 51-100 dyr: 3500 kr

 • Over 100 dyr: 4500 kr

 • Ekstra reiseutgifter kan måtte forekomme

 

Søknad sendes styret: gammalnorskspelsau@gmail.com


Praktisk informasjon (gjelder etter innvilget søknad) 

 • Krav om medlemskap i Sauekontrollen da det er der låst rasekode gis.
 • Pris, se egen liste, oppdateres hvert år.
 • De som ikke er medlem i Landslaget må betale 2000 kr i tillegg til prisene for medlemmer.
 • Sauene må være samlet så vi får tak i alle dyrene en etter en.
 • Sauene skal være rene og tørre i ulla.
 • Sauene skal være med høstull, evt. helårsull etter avtale.
 • Det skal være tilgang til godt arbeidslys.
 • Eieren skal informere om evt. kjente krysninger.
 • Sauekontrollen må være oppdatert.
 • Besetningen skal helst være sykdomsfri. Ved eventuell sykdom er det viktig at dette blir opplyst i god tid på forhånd med tanke på mulig smitteoverføring mellom besetninger som følge av rasegodkjenningsaktiviteten. Rasegodkjenner har selv ansvar for å iverksette nødvendige personlige smittevern tiltak for å unngå videre spredning til egen og/eller andres besetninger.
  Eventuell sykdom som faller inn under Mattilsynet sine rapporteringskriterier skal loggføres på rasegodkjenningsskjema for sporbarhet.
 • Til grunn for godkjenningen skal minst ett av følgende to kriterier oppfylles:
 • a)     Stamtavle minst to ledd tilbake
 • b)    Rasestandard oppfylt

Rasegodkjenner skal gi:

 • Informasjon om pris
 • Informasjon om at egenandelen må være betalt før det blir registrert i Sauekontrollen
 • Informasjon om at hvis nye dyr kommer til (værer og søyer) må disse rasegodkjennes.
 • Både mor og far må være rasegodkjent før lamming for at avkommet automatisk skal bli godkjent i Sauekontrollen.

Etter rasegodkjenning:

 • Resultatene etter bedømmingen legges inn i Sauekontrollen av Landslaget.
 • Det er svært viktig at besetningseier selv sjekker at opplysningene stemmer i etterkant. Feilregistreringer kan oppstå og det er viktig at dette blir fanget opp så tidlig som mulig. Går det et år eller to før man oppdager at noe har blitt registrert feil kan dette føre til mye "detektivarbeid" og unødig bruk av tid og ressurser.  

 

 

 Prisene forutsetter medlemskap i Landslaget. For ikke-medlemmer er satsene som over med 2000 kr i tillegg pr oppmøte. 

 

Kontaktperson Rasegodkjenning
Påmelding: Grete Ruden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson Rasegodkjenning
 Påmelding: Grete Ruden