Gladnyhet - varemerke for Gammalnorsk spælsau!

Gladnyhet - varemerke for Gammalnorsk spælsau!

Publisert av Tor Olav Stuve Blekenberg den 11.09.20. Oppdatert 26.10.21.

 

Det er med stor glede at Landslaget for Gammalnorsk spælsau nå kan tilby medlemmer å bruke et eget varemerke.

Varemerket er registrert i Patentstyret og kan brukes på produkter av rasegodkjent Gammalnorsk spælsau. Vilkår og liste over produkter som varemerket kan brukes på følger under: 

 

■  Vilkår for bruk av varemerke:
1. Landslaget for gammalnorsk spælsau er eier av varemerket
2. Varemerket er kun til bruk for medlemmer og/eller medlemmets foretak og ved
videresalg av produkter
3. Varemerket kan kun brukes til godkjente produkter fra rasegodkjente dyr av
Gammalnorsk spælsau
4. Det forutsettes at den enkelte produsent følger gjeldende regelverk for
husdyrhold og produksjon av matvarer
5. Styret i Landslaget forbeholder seg retten til å trekke tilbake rettigheten til bruk
av varemerket ved avvik fra avtalen

■Godkjente produkter:
■ Kjøtt og kjøttprodukter
■ Skinn og skinnprodukter
■ Råull (100%)
■ Ullprodukter inkludert Lanolin
■ Horn og produkter av horn
■ Bearbeidede produkter må inneholde minst 60% råvare som oppfyller krav i
pkt. 2 og 3. Bearbeidede produkter kan ikke inneholde råvarer fra samme art
(sau) som ikke oppfyller pkt. 2 og 3.

 

Ønsker du å bruke varemerket til dine produkter?

Da må du gjøre følgende:

Send en e-post til gammalnorskspelsau@gmail.com og be om å få tilsendt skjema med vilkår for

bruk.

Sett deg så inn i vilkårene og returner utfylt skjema

 Når skjema er returnert vil du få tilsendt varemerket i forskjellige filformater

Det vil også bli mulig å kjøpe trykkblokk med varemerket gjennom laget. Bestill via e-posten vår.

Vi håper at mange vil benytte seg av varemerket slik at våre produkter kan bli gjenkjent og etterspurt.

 

 

 

Mvh Styret