Rundorm hos sau

Rundorm hos sau

Publisert av Anne Lise Sandnes den 06.01.19.

Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau

Det er viktig at vi som saueprodusenter behandler mot innvollsparasitter, riktig og etter behov. Det er i dag mange steder i verden oppstått resistens mot flere av medikamentene vi bruker. Dette har også skjedd i enkelte områder i Norge der behandlingen er hyppigst. Det er bare ett spørsmål om tid før vi opplever resistens også i andre deler av landet. Når dette kommer til å oppstå, avhenger helt av hver enkelt saueprodusent.

Heftene har fokus på å ha kontroll på behandlingsbehovet i egen besetning. Å behandle for mye gir de resistente parasittene en fordel, i tillegg til at det er dyrt og arbeidskrevende.  Å behandle for lite vil i enkelte tilfeller gå ut over produksjonen. Heftene inneholder lettlest informasjon med gode illustrasjoner om hvordan man skaffer seg en oversikt i egen flokk, ved bl.a. å sende inn avføringsprøver, og anbefalte tider å behandle på. Det går også inn på hvordan man bør disponere beitene sine, både innmark, utmark og fellesbeiter.


Temahefter, kan lastes ned i pdf-fil på adressen 


//www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-sau/Publikasjoner/